Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Podpora v soukromém životě

 

 • problémy v partnerství či manželství
 • závislost
 • výchova dětí
 • finanční problémy
 • závažné onemocnění
 • deprese, přetížení
 • právní problémy

Ohlasy našich klientů:

 P. Červinková, personální oddělení společnosti HENNLICH s.r.o.

Naše firma se nachází v Severočeském kraji, kde se lidé často setkávají s finančními a existenčními problémy. Očekávali jsme, že bude tato pomoc od našich zaměstnanců využívána. I přesto nás počet lidí, kteří poradenství SOS linky již využili, překvapil."

 

Podpora v profesním životě

 

 • konflikty na pracovišti
 • přepracování a stres
 • nejistota ve vedení zaměstnanců
 • obava ze ztráty zaměstnání
 • propouštění na pracovišti
 • nové pracovní zařazení
 • psychické následky úrazů na pracovišti

Proč SOS linka?

Díky 20 letým zkušenostem se službou  v Německu víme , že:

• se absence zaměstnanců sníží až o 30%

• návratnost vynaložené investice se pohybuje okolo 15%

 

8 leté zkušenosti se službou v ČR ukazují, že:

• službu využívá  3-10% zaměstnanců

• 35% zaměstnanců řeší finanční problémy