Kontakt

 

Dr. Daniel Erler

Manažer komunikace

daniel.erler@familienservice.de

 

Ochrana osobních údajů

 

U nás jsou Vaše data v bezpečí

 

Vážíme si Vaší důvěry. Proto se důsledně řídíme zákonnými předpisy k ochraně a zabezpečení dat a děláme vše, abychom chránili Vaše soukromí, resp. Vaše firemní tajemství.

 

Protože Vám pme Familienservice chce garantovat spolehlivé dodržování ochrany osobních dat, a to kontinuálně během všech provozních procesů, nechává si pravidelně a dobrovolně vypracovávat audit od externích expertů na ochranu dat. Zde naleznete náš aktuální certifikát.

 

Na této webové stránce nám můžete bez obav sdělovat osobní data a takové údaje, které jsou důležité k tomu, abychom Vám mohli poskytovat přizpůsobený obsah a individualizované služby na základě Vašich minulých aktivit a mohli Vám nabízet co nejrelevantnější/nejlepší komunikaci a služby. Nebudeme využívat Vaše data bez Vašeho souhlasu k jiným účelům.


Témata našeho prohlášení k ochraně osobních dat:

 

1. Provozovatel webových stránek
2. Uchovávání dat a nakládání s nimi
3. Analýza webových stránek a cookies
4. Bezpečnostní opatření
5. Externí odkazy
6. Google Analytics, Adwords, Maps, Double Click a Social Plugins,
    poskytovatelé třetích stran
7. Změny ustanovení k ochraně dat
8. Vlastní odpovědnost
9. Právo na vznesení námitek
10. Otázky k ochraně dat

 

1. Provozovatel webových stránek

 

Údaje, které jste nám poskytli, bude shromažďovat, zpracovávat a využívat společnost pme Familienservice, s.r.o., IČO 284 77 642 sama, prostřednictvím společnosti pme Familienservice, GmbH, Reg. č.: HRB 681116 B, se sídlem 10785 Berlín, Flottwellstrasse, Německo, anebo bude-li to nezbytné, pro poskytování našich služeb za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR, jinou spřízněnou společnost. Termín „Spřízněná společnost" zahrnuje společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností Familienservice, GmbH, Reg. č.: HRB 681116 B, která je rovněž vlastníkem naší společnosti pme Familienservice, s.r.o., s tím, že zpracování musí být prováděno v členském státě EU.
Naše zaměstnankyně a zaměstnanci a také zúčastnění poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet s osobními údaji důvěrně, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR, zejm. se zák. č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.

 

2. Uchovávání dat a nakládání s nimi

 

Údaje, které jste nám poskytli (e-mailem nebo kontaktním formulářem nebo jiným způsobem), nám slouží výhradně k vyřízení Vaší žádosti/zakázky a v případě potřeby k tomu, abychom Vás kontaktovali. Pouze údaje, které jsou pro tento účel naprosto nezbytné, jsou uloženy a zpracovány. Naše zaměstnankyně a zaměstnanci a také zúčastnění poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet s osobními údaji důvěrně, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR.

 

Navštívením našich webových stránek jsou na našem serveru ukládány informace o přístupu (datum, čas, navštívená stránka, webové stránky, ze kterých uživatel navštěvuje tyto webové stránky). Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Slouží pouze pro statistické účely. Shromážděné informace nejsou propojeny se shromážděnými registračními údaji. Vyhodnocení jsou prováděna pouze v anonymní podobě. Tyto informace používáme ke zvýšení atraktivity našich webových stránek.

 

Vaše osobní údaje - s výjimkou právních nebo oficiálních oznamovacích povinností - předáme třetím osobám pouze s Vaším souhlasem.

 

3. Analýza webových stránek a soubory cookies

 

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost pme Familienservice na svých webových stránkách soubory cookies.
Soubor cookies je malý textový soubor, který je uložen při návštěvě webové stránky lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Soubory cookies nám umožňují přizpůsobit náš web zájmům uživatelů nebo ukládat uživatelská data, aby je uživatel nemusel pokaždé znovu vyplňovat.

 

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

 

Této analýze chování můžete zabránit tím, že zablokujete použití souborů cookies touto doménou ve Vašem prohlížeči a odstraníte již dříve uložené soubory cookies.   

 

4. Bezpečnostní opatření

 

Přijali jsme bezpečnostní opatření k zabezpečení poskytovaných osobních údajů. Proto poskytujeme zaměstnancům a zaměstnankyním přístup pouze k osobním datům, která potřebují k výkonu jejich konkrétní práce (např. účetní nebo pracovníci zákaznických služeb). Kromě toho jsou servery, které uchovávají osobní data, umístěny v obzvláště zabezpečeném datovém centru.

 

5. Externí odkazy

 

Pme Familienservice je jako poskytovatel obsahu webových stránek za jejich obsah odpovědný, a to v souladu s platnou legislativou ČR i dle § 7 odst. 1 německého zákona BGBl I p. 179, zákon o telekomunikacích (Telemedia Act).

 

Společnost pme Familienservice zkontrolovala obsah živého externího odkazu během počátečního propojení, aby zjistila, zda by mohl být předmětem občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti. Nepřezkoumává ale průběžně změny obsahů webových stránek, na které odkazuje. V případě, že  odhalí nebo bude jinými upozorněna, že konkrétní obsah webových stránek, na který poskytla odkaz, zakládá občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost, odstraní na základě této skutečnosti předmětný odkaz.

 

Naše webové stránky mohou odkazovat na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Za zabezpečení nebo ochranu jakýchkoli informací shromažďovaných webovými stránkami nebo jinými službami nijak neodpovídáme. Společnost pme Familienservice nemá kontrolu nad tímto shromažďováním dat a nad postupy těchto společností. 


6. Google Analytics, Adwords, Maps, Double Click a Social Plugins, poskytovatelé třetích stran

 

6.1 Google Analytics

 

Tyto webové stránky používají nástroj pro analýzu webu "Google Analytics", vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Účelem zadání je "obsah založený na potřebách" těchto webových stránek. Pod tímto pojmem rozumíme, že analyzujeme uživatelské chování návštěvníků na tomto webu, například abychom zjistili, která klíčová slova jsou použita k vyhledání a přístupu k této stránce ve vyhledávačích. Z protokolu zobrazovaných stránek můžeme také zjistit, které z námi nabízených informací jsou pro uživatele zvláště zajímavé, a co můžeme případně udělat, aby byly pro Vás atraktivní a přínosné. Analýza webových stránek nám dále především umožňuje odhalovat a odstraňovat chyby na internetových stránkách, například chybné odkazy.

 

Společnost Google používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše využívání těchto stránek. Informace vygenerované cookies o Vašem používání těchto webových stránek se obvykle odesílají na server Google ve Spojených státech a jsou tam ukládány. Upozorňujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o nastavení anonymizace IP-adres, čímž dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru tak, aby byl zajištěn anonymní sběr uživatelských IP adres. IP-Anonymizace.

 

Společnost Google použije shromážděné informace k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k zobrazování reklam založených na předchozích návštěvách uživatele. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.
My pomocí služby Google Analytics analyzujeme data z Google AdWords a Double-Click pro marketingové účely a případně zobrazujeme personalizované reklamy na jiných webových stránkách. Pokud si to nepřejete, můžete tuto službu deaktivovat prostřednictvím Správce nastavení reklam. Deaktivovat nastavení manažera reklam.

 

Ukládání souborů cookies Google Analytics, Adwords a Double-Click můžete zabránit tím, že ve svém prohlížeči zablokujete použití souborů cookies touto doménou a odstraníte již dříve uložené soubory cookies. Můžete také zabránit sběru pomocí služby Google Analytics klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor Opt-Out-Cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě tohoto webu: Google Analytics deaktivieren.

 

Kromě toho je možné zabránit shromažďování údajů vygenerovaných cookies a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google a zpracovávání těchto údajů společností Google, když si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete aplikaci Browser-Plugin

 

Zde naleznete další informace o podmínkách využívání a ochraně osobních dat ze strany Google Analytics.    

 

6.2 Používání remarketingu Google

 

Tento web používá funkci remarketingu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Tato funkce je určena k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v síti Google. Tzv. "cookie" je uložen v prohlížeči návštěvníka webových stránek, což umožňuje rozpoznat návštěvníka při přístupu na webové stránky, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy související s obsahy, které předtím návštěvník otevíral na webových stránkách využívajících funkci remarketingu Google.

 

Společnost Google avizuje, že v průběhu tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud však přesto nechcete používat Remarketing Google, můžete jej zakázat provedením příslušných nastavení na www.google.com. Případně můžete zakázat používání cookies pro inzerci založenou na behaviorálně cílené reklamě prostřednictvím reklamní síťové iniciativy podle pokynů na adrese www.networkadvertising.org.

 

6.3 Používání Google Maps

 

Tyto webové stránky používají Google Maps k zobrazování map a vytváření příjezdových tras. Google Maps jsou provozovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že společnost Google, jeden z jejích agentů nebo třetí strany shromažďuje, zpracovává a používá údaje automaticky ukládané, stejně jako údaje Vámi zadané.

 

Smluvní podmínky služby Google Maps lze nalézt ve smluvních podmínkách služby Google Maps.

 

Podrobnosti naleznete v centru pro ochranu osobních údajů na adrese google.com: Transparentnost a možnosti volby, stejně jako Zásady ochrany osobních údajů.

 

6.4 Použití odkazů na Facebook

 

Na našich webových stránkách naleznete odkazy na stránky sociální sítě facebook.com, které provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Odkazy jsou rozpoznatelné na logu Facebook (v současné době: bílá "f" na modré dlaždici).

Pokud využijete odkazu na Facebook na našich webových stránkách, Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook shromažďuje, a proto Vás informujeme podle našich znalostí:

 

Využitím, resp. kliknutím na příslušný odkaz dostává Facebook informaci, že jste navštívili odpovídající stránku našeho webového profilu. Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu k Vašemu účtu na Facebooku. I pokud nejste registrovaným uživatelem Facebooku, stále existuje možnost, že společnost Facebook zjistí a uloží Vaši IP adresu.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany Vašeho soukromí, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.  

 

6.5 Použití odkazů Twitter

 

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální síť twitter.com, kterou provozuje společnost Twitter, Inc., ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Odkazy jsou označeny logem Twitter.

 

Pokud využijete tento odkaz na Twitter ze stránky našeho webu, Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery Twitteru. Nemáme žádnou kontrolu nad množstvím dat, které Twitter shromažďuje. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů prostřednictvím služby Twitter, stejně jako Vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany Vašeho soukromí, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Twitteru.   

 

7. Změny ustanovení k ochraně osobních dat

 

Vyhrazujeme si právo na změnu našich postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, jak to vyžaduje technický vývoj. V takových případech také upravíme naše zásady ochrany osobních údajů. Věnujte proto laskavě pozornost vždy aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

 

8. Vlastní odpovědnost

 

Musíme Vás upozornit na to, že důvěrné informace nejsou šifrovány prostřednictvím webových stránek a/nebo e-mailových adres v nich obsažených. Vy sami jste zodpovědní za zaslání informací jako odesílatelé. Vezměte prosím na vědomí, že tato politika ochrany osobních údajů je nedílnou součástí naší webové stránky, stejně jako naší komunikace. Odesláním informací prostřednictvím této webové stránky nebo e-mailu souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Jako bezpečnější komunikační prostředek Vám nabízíme kontakt s námi prostřednictvím telefonu nebo poštou. Pokyny k šifrování e-mailů naleznete zde.

 

Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro služby třetích stran, které používáte.

 

9. Právo na námitku

 

Máte kdykoli v budoucnu právo vyžádat si podrobnosti o informacích, které o vás shromažďujeme, požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání, či přenos k jiným subjektům. Kontaktujte nás prosím písemně na adrese: PME Familienservice GmbH, 10785 Berlín, Flottwellstrasse 4-5, Německo.

 

10. Otázky týkající se ochrany osobních údajů

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, je vám ochotně k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. 


Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 23. 5. 2018.