Webinář Hry pro mozek i srdce

 

28. květen je Světový den her, ale to není jediný důvod, proč si hrát. Komenského „škola hrou" platí i obráceně. Hra není jen relaxace. Při hře se učíme nové věci, dozvídáme se něco o sobě i o spoluhráčích a zároveň trénujeme paměť a koncentraci.

  

Zveme Vás na hravý miniwebinář Hry pro mozek i srdce.

 

Webinář se koná 6.6.2019 od 16:00 do 16:45 hodin. Přihlašujte se emailem na informace@familienservice.cz do 31.5.2019.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Diagnóza epilepsie: Jen žádnou paniku!

 

Jak byste reagovali na sdělení kolegy/ně, že trpí epilepsií?

 

Mnozí z nás jsme byli svědky velkého záchvatu a cítili obavy, strach a nejistotu. Proč? Pacienti s astmatem přece také mívají záchvaty a nikdo se jich nebojí.
V ČR žije kolem 100 000 diagnostikovaných epileptiků. Víc než polovina z nich zažila nerovné zacházení v zaměstnání, při konkursech, setkala se s negativními předsudky. Není divu, že více než 30 % pacientů napříč Evropou své onemocnění tají, další třetina se svěří pouze nejbližším. Přitom 70 % epileptiků nemá díky léčbě žádné záchvaty a žijí normální život – pracovní i osobní.
O tomto onemocnění stále přetrvávají mýty a předsudky, které dokazují, jak málo toho o epilepsii víme.

 

Mýty a předsudky o epilepsii

 

Nejde o duševní onemocnění
Epilepsie je neurologické onemocnění mozku, nejde o psychiatrickou diagnózu!
Existuje více tipů epilepsie s různými projevy.
Pacient s epilepsií může vyhledat pomoc psychiatra nebo psychoterapeuta, protože se jedná o chronické dlouhodobé onemocnění, které je spojeno se sociálními i zdravotními problémy. Tři čtvrtiny pacientů se však daří stabilizovat.

 

Epileptici nemají nižší IQ
Toto tvrzení z 20. let minulého století, kdy byla epilepsie ještě plošně spojována s nižší mírou inteligence, bylo dávno překonáno. Srovnávací studie (např. Preiss a Haas, 2002) uvádějí, že podstatná část epileptiků má oproti zdravé populaci průměrné až nadprůměrné hodnoty IQ. Dokazuje to i dlouhý seznam slavných umělců, vědců a vojevůdců, kteří trpěli epilepsií, například Sir Isaac Newton, Alfred Nobel, Napoleon Bonaparte, římský císař Julius Caesar, americký prezident Theodore Roosvelt, spisovatelé Agatha Christie, Charles Dickens či Edgar Allan Poe.

 

V práci vyžadují řadu úlev
K léčbě epilepsie patří dodržování spánkového režimu. Obecně není vhodná pouze práce v noci, ve výškách, u rotačních strojů nebo s vysokým napětím. Většina léčených epileptiků mívá záchvaty výjimečně, např. 1x za rok nebo jsou díky medikaci zcela bez záchvatů. Často o jejich onemocnění zaměstnavatel vůbec neví, protože je tento hendikep v práci nijak neomezuje.

 

Ženy s epilepsií nemohou mít děti
Není to pravda. Během těhotenství a kojení je sice třeba upravit případnou medikaci a chodit na kontroly, ale pokud pacientky dodržují doporučený režim, není důvod k obavám.

 

Záchvat v zaměstnání by mohl vyděsit klienty
Většina epileptiků netrpí záchvaty nebo jen výjimečně, pokud jsou léčeni a dodržují režim. Existují různé druhy epilepsie i různé „záchvaty" – od těch „velkých" s křečemi přes krátké výpadky vědomí až po pouhé „zahledění".
Navíc se to může stát každému: každý 10. člověk prodělá alespoň 1x v životě epileptický záchvat a podle neurologů to může potkat kohokoli, kdykoli.. Záchvat může být ojedinělý a důvody mohou být různé: úraz, horečka, fyzické vyčerpání, akutní nedostatek spánku, cévní onemocnění mozku aj.

 

Jen žádnou paniku!
První pomoc při epileptickém záchvatu:

• Odstraňte z dosahu všechny nebezpečné předměty! Je třeba zabránit poranění např. o topení, umyvadlo apod. Můžete podložit hlavu polštářem, bundou...
• Nebraňte křečím ani pohybu, nesnažte se nemocného přemoci. Při záchvatu je silnější než Vy!
• Neotvírejte nemocnému násilně ústa a nic mu do nich nevkládejte! Můžete zranit jeho i sebe.
• Zůstaňte s nemocným, zkontrolujte, zda po záchvatu dýchá a dopřejte mu odpočinek. Uložte jej do úlevové polohy na boku, zvlášť pokud zvrací nebo více sliní.
• Záchvat je nepříjemný, vysilující zážitek. Pacient je po něm často zpočátku zmatený, vyčerpaný, může se i stydět. Zacházejte s ním citlivě.

 

Kdy volat záchranku:
1. Trvá-li bezvědomí déle než 5 minut
2. Pokud se jedná o první záchvat, záchvat u dítěte
3. Pokud dojde ke zranění, dušnosti nebo jiným komplikacím


Neurologové a psychologové apelují: Je nejvyšší čas udělat něco pro lepší informovanost naší společnosti i ve firmách a umožnit mužům a ženám s tímto hendikepem žít otevřeně, bezpečně a bez diskriminace v práci i v osobním životě. Byla zahájena edukace žáků a studentů na všech stupních škol.
Buďte první firmou, ve které se mluví o každém hendikepu otevřeně!

 

Potřebujete více informací?
Pokud  máte od zaměstnavatele k dispozici SOS linku pro zaměstnance a zaměstnankyně pme Familienservice, zavolejte nám!

 

Základní informace získáte také na stránkách společnosti E:
http://www.spolecnost-e.cz/

 

Pro rodiče a učitele: Nově zahájená edukace na školách, podklady:
https://spolecnost-e.us9.list-manage.com/subscribe?u=929d4232c7ebd1df47469eb02&id=b7b896f0fd