Webinář Hry pro mozek i srdce

 

28. květen je Světový den her, ale to není jediný důvod, proč si hrát. Komenského „škola hrou" platí i obráceně. Hra není jen relaxace. Při hře se učíme nové věci, dozvídáme se něco o sobě i o spoluhráčích a zároveň trénujeme paměť a koncentraci.

  

Zveme Vás na hravý miniwebinář Hry pro mozek i srdce.

 

Webinář se koná 6.6.2019 od 16:00 do 16:45 hodin. Přihlašujte se emailem na informace@familienservice.cz do 31.5.2019.

 

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Working Out Loud

 

Jak zviditelnit výsledky své práce, navázat nové kontakty a dostat se rychleji k cíli? 

 

Working Out Loud je jednoduchá Open Source metoda. Cílem je zveřejnit výsledky své dosavadní práce a zároveň vybudovat novou síť kontaktů pro další spolupráci.
Zakladatel této metody John Stepper o ní říká:
"Working Out Load (WOL) je způsob, jak vytvářet kontakty, které Vám nějak mohou pomoci, například k dosažení cíle, rozvíjení dovedností nebo zkoumání nového tématu. Místo vytváření sítí, abyste něco získali, investujete do vztahů tím, že průběžně zveřejňujete výsledky své práce a své zkušenosti.
Výsledky? Když "pracujete nahlas", Vaše příspěvky postupně budují důvěru a prohlubují pocit vzájemnosti, což zvyšuje šance na spolupráci. Jste efektivnější, protože máte přístup k více lidem, znalostem a příležitostem, které Vám mohou pomoci. Také Vy se cítíte lépe, protože Vaše síť je tvořena smysluplnými vztahy, což vám dává větší pocit kontroly, kompetence a propojení.
To vše vede k větší motivaci jednotlivců a k větší agilitě, inovaci a spolupráci v rámci organizace.
Kruhy Working Out Load vám toto pomohou zažít na vlastní kůži. Kruhy jsou malé skupinky, ve kterých po dobu 12 týdnů vytváříte vztahy, týkající se cílů, pomocí jednoduchých strukturovaných návodů. Během této doby si osvojujete návyky a myšlení, které můžete aplikovat na jakýkoli cíl. Kruhy WOL fungují v současnosti ve více než 40 zemích a v širokém spektru organizací."


Vytvářet sítě a sledovat cíl
Každý účastník sleduje svůj osobní cíl a zkouší v rámci kruhu WOL vybudovat bohaté kontakty, které mu mají pomoci k dosažení tohoto cíle. Pro každé setkání kruhu existuje tzv. Guideline (návod), který určuje strukturu setkání a obsahuje mnoho praktických cvičení.


Osobní zkušenost Dariny Doubravové, lektorky Work-Life-Akademie společnosti pme Familienservice:


„Pro mne osobně je Working Out Load skvělý postoj pro celý život. Je to mnohem víc přístup než metoda, jak lidem prospět. Věnovat jim pozornost. Být velkorysá/ý. To je přesný opak toho pracovat v klidné komůrce. Dělá nám to dobře. A díky sdílení a propojení na sítích něco zpětně získávám a dostávám se blíž ke svému cíli."

 

Zároveň nám tato metoda může pomáhat v naší zrychlené každodenní realitě udržet si před očima náš cíl. 


Naše vize je propojit ty, kteří hledají, s těmi, kteří mají chuť sdílet a vytvořit k sdílení co nejlepší podmínky.


Další přiblížení metody najdete zde: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/19737/

 

Zdroj: http://workingoutloud.com