Webinář digitální detox

 

Digitální technologie dnes zasahují do všech oblastí našeho života. Pomáhají nám a spoutávají nás, pokud nad jejich užíváním ztrácíme kontrolu. Jak vypnout? Jak se naučit nebýt online? Na našem webináři Vám poradíme.

 

Přihlásit se

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Nebojme se diverzity!

 

Nadnárodní společnosti se přesvědčily jako první, že jednostranné týmy spolupracovníků (pouze muži/ženy, pouze mladí lidé, pouze výzkumní pracovníci jednoho oboru..) přinášejí zaměstnavateli více problémů než úspěchu a nemají potenciál růstu. Mnohem lepší výsledky prokazují dlouhodobě firmy podporující diverzitu.
Diverzita totiž není jen trendem moderní doby, je především výsledkem přirozeného vývoje pracovního trhu, globalizace a sociálních změn.
Naše pracovní týmy jsou pestré co do věku, národností, názorů, znalostí, životních potřeb i představ.
Ne, nemáme s tím problémy. Naopak, obohacuje nás to.
Diverzifikované týmy přinášejí:

 

kvalitnější rozhodování
Různé pohledy na pracovní problémy, různý styl práce, rozdílné zkušenosti a rozmanitost osobností i kultur v týmu pomáhají najít ta nejlepší rozhodnutí a nejefektivnější řešení.

 

úspěšnější marketing
Statistiky potvrzují, že firmy prosazující diverzitu profitují i ekonomicky.
Agentura Catalyst, která sledovala 353 firem umístěných v žebříčku nejproduktivnějších amerických firem FORBES, uvedla, že společnosti, které se zohledňují např. gender diverzitu (více žen na manažerských pozicích) vykazovaly o 34% vyšší zisky než ty, které se diverzitě nevěnují.
Marketing těchto firem oslovuje širší spektrum zákazníků a zákaznic, zná potřeby různých skupin obyvatelstva, v různých životních fázích a dokáže jim nabídnout produkty a služby šité na míru.

 

dobrou komunikaci a otevřenost
Právě v diverzifikovaných týmech se lidé učí nejrychleji efektivně komunikovat: Jsme různí, ale jsme jeden tým a máme společný cíl. Bez vzájemného respektu a sdílení znalostí to nejde!
Podpora diverzity ve firmách má pozitivní dopad na celou společnost.

 

kreativitu a inovace
Diverzita podporuje kreativitu, ze které profitují i naši klienti. Víme, že každý z nás je originál a proto potřebuje individuální přístup i řešení!
Kreativní řešení navíc vyžadují odvahu nebát se novinek a umět přijmout zcela nový pohled na věc. Multikulturní, genderově vyvážené a vícegenerační týmy se osvědčily při zavádění inovací právě díky rozdílným zkušenostem, kulturám i způsobům řešení problémů.
V pestrých týmech se také objevují ty největší talenty.


V ČR na tom nejsme s diverzitou tak zle, jak by se mohlo zdát. Už před 4 lety podepsalo 21 předních firem oficiálně Evropskou chartu diverzity a stále jich přibývá. Mezi signatáře patří např. Česká spořitelna, ČSOB, Zentiva, ČEZ, Plzeňský prazdroj a další. V chartě se zavazují rozvíjet tolerantní pracovní prostředí.