Webinář diverzita

 

Diverzita na pracovišti. Volba nebo realita?

Diverzita je výsledkem  přirozeného vývoje pracovního trhu,  globalizace a sociálních změn. Pestré pracovní týmy mají potenciál.

Pojďte si s námi povídat o diverzitě na webináři, který se koná 22. srpna 2018 od 10:00 do 11:00.

 

Přihlásit se

Nezůstávejte se svými starostmi sami!

Dáša Najrbtová, krizová telefonní intervence

dasa.najbrtova@familienservice.cz

Home office - proč se firmy brání?

 

Proč se firmy zavádění práce z domova brání? Jaké výhody a nevýhody má home office pro obě strany a kdy jde jen o mýty?
Pouze 5% osvícených zaměstnavatelů v ČR nabízí svým zaměstnancům home office, to je hluboko pod evropským průměrem 20%. Kromě toho, že firmy marně čekají na vstřícný krok od státu v podobě ekonomického zvýhodnění, existuje řada mýtů v souvislosti s flexibilními formami práce.

 

Jaké výhody a nevýhody má ve skutečnosti home office pro zaměstnavatele a zaměstnance?

 

Nejčastější námitky a mýty
Nechceme nabízet flexibilní úvazky jen některým pracovníkům.
Zaměstnanci v různých životních fázích potřebují různé pracovní formy. Vyjít jim vstříc se vyplatí oběma stranám.


Práci doma nelze kontrolovat.
Prostředků komunikace, evidence a kontroly je dnes díky digitalizaci mnoho. Nejdůležitější je však vzájemná důvěra a dobrá komunikace v týmu a mezi vedením a podřízenými. Je statisticky prokázáno, že pracující z domova pracují více.


Obtížné vedení/řízení
Není problém při jasném nastavení pravidel a kompetencí v týmu – viz interview Soustavná dostupnost pro vedoucí i podřízené.
Je možné stanovit např. maximální počet odpracovaných hodin (navrhovaná legislativa), dodržovat vzájemný respekt.

 

Flexibilita je ZMĚNA!
Zavádění alternativních forem práce vyžaduje změnu myšlení a zajetých systémů. Není to lehké, ale stojí to za to!
 

http://dobrepraxe.rovneprilezitosti.cz/cz/flexibilni-pracovni-doba

 

Zajímá Vás toto téma, chcete se podělit o Vaše zkušenosti a inspirovat se od jiných firem?
Nabízíme workshop LABYRINT FLEXIBILITY pro personalisty a HR manažery.