Vážíme si Vaší důvěry. Proto se důsledně řídíme zákonnými předpisy k ochraně a zabezpečení dat a děláme vše, abychom chránili Vaše soukromí, resp. Vaše firemní tajemství.

 

Protože Vám pme Familienservice chce garantovat spolehlivé dodržování ochrany osobních dat, a to kontinuálně během všech provozních procesů, nechává si pravidelně a dobrovolně vypracovávat audit od externích expertů na ochranu dat. Zde naleznete náš   aktuální certifikát.

 

Na této webové stránce nám můžete bez obav sdělovat osobní data a takové údaje, které jsou důležité k tomu, abychom Vám mohli poskytovat přizpůsobený obsah a individualizované služby na základě Vašich minulých aktivit a mohli Vám nabízet co nejrelevantnější/nejlepší komunikaci a služby. Nebudeme využívat Vaše data bez Vašeho souhlasu k jiným účelům.


Témata našeho prohlášení k ochraně osobních dat:

 

1. Provozovatel webových stránek
2. Uchovávání dat a nakládání s nimi
3. Analýza webových stránek a cookies
4. Bezpečnostní opatření
5. Externí odkazy
6. Google Analytics, Adwords, Maps, Double Click a Social Plugins,
    poskytovatelé třetích stran
7. Změny ustanovení k ochraně dat
8. Vlastní odpovědnost
9. Právo na vznesení námitek
10. Otázky k ochraně dat

 

1. Provozovatel webových stránek

 

Údaje, které jste nám poskytli, bude shromažďovat, zpracovávat a využívat společnost pme Familienservice, s.r.o., IČO 284 77 642 sama, prostřednictvím společnosti pme Familienservice, GmbH, Reg. č.: HRB 681116 B, se sídlem 10785 Berlín, Flottwellstrasse, Německo, anebo bude-li to nezbytné, pro poskytování našich služeb za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR, jinou spřízněnou společnost. Termín „Spřízněná společnost" zahrnuje společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností Familienservice, GmbH, Reg. č.: HRB 681116 B, která je rovněž vlastníkem naší společnosti pme Familienservice, s.r.o., s tím, že zpracování musí být prováděno v členském státě EU.
Naše zaměstnankyně a zaměstnanci a také zúčastnění poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet s osobními údaji důvěrně, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR, zejm. se zák. č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.

 

2. Uchovávání dat a nakládání s nimi

 

Údaje, které jste nám poskytli (e-mailem nebo kontaktním formulářem nebo jiným způsobem), nám slouží výhradně k vyřízení Vaší žádosti/zakázky a v případě potřeby k tomu, abychom Vás kontaktovali. Pouze údaje, které jsou pro tento účel naprosto nezbytné, jsou uloženy a zpracovány. Naše zaměstnankyně a zaměstnanci a také zúčastnění poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet s osobními údaji důvěrně, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy ČR.

 

Navštívením našich webových stránek jsou na našem serveru ukládány informace o přístupu (datum, čas, navštívená stránka, webové stránky, ze kterých uživatel navštěvuje tyto webové stránky). Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Slouží pouze pro statistické účely. Shromážděné informace nejsou propojeny se shromážděnými registračními údaji. Vyhodnocení jsou prováděna pouze v anonymní podobě. Tyto informace používáme ke zvýšení atraktivity našich webových stránek.

 

Vaše osobní údaje - s výjimkou právních nebo oficiálních oznamovacích povinností - předáme třetím osobám pouze s Vaším souhlasem.

 

3. Analýza webových stránek a soubory cookies

 

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost pme Familienservice na svých webových stránkách soubory cookies.
Soubor cookies je malý textový soubor, který je uložen při návštěvě webové stránky lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Soubory cookies nám umožňují přizpůsobit náš web zájmům uživatelů nebo ukládat uživatelská data, aby je uživatel nemusel pokaždé znovu vyplňovat.

 

Cookies soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

 

Této analýze chování můžete zabránit tím, že zablokujete použití souborů cookies touto doménou ve Vašem prohlížeči a odstraníte již dříve uložené soubory cookies.   

 

4. Bezpečnostní opatření

 

Přijali jsme bezpečnostní opatření k zabezpečení poskytovaných osobních údajů. Proto poskytujeme zaměstnancům a zaměstnankyním přístup pouze k osobním datům, která potřebují k výkonu jejich konkrétní práce (např. účetní nebo pracovníci zákaznických služeb). Kromě toho jsou servery, které uchovávají osobní data, umístěny v obzvláště zabezpečeném datovém centru.

 

5. Externí odkazy

 

Pme Familienservice je jako poskytovatel obsahu webových stránek za jejich obsah odpovědný, a to v souladu s platnou legislativou ČR i dle § 7 odst. 1 německého zákona BGBl I p. 179, zákon o telekomunikacích (Telemedia Act).

 

Společnost pme Familienservice zkontrolovala obsah živého externího odkazu během počátečního propojení, aby zjistila, zda by mohl být předmětem občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti. Nepřezkoumává ale průběžně změny obsahů webových stránek, na které odkazuje. V případě, že  odhalí nebo bude jinými upozorněna, že konkrétní obsah webových stránek, na který poskytla odkaz, zakládá občanskoprávní či trestněprávní odpovědnost, odstraní na základě této skutečnosti předmětný odkaz.

 

Naše webové stránky mohou odkazovat na webové stránky a služby třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu. Za zabezpečení nebo ochranu jakýchkoli informací shromažďovaných webovými stránkami nebo jinými službami nijak neodpovídáme. Společnost pme Familienservice nemá kontrolu nad tímto shromažďováním dat a nad postupy těchto společností. 


6. Google Analytics, Adwords, Maps, Double Click a Social Plugins, poskytovatelé třetích stran

 

6.1 Google Analytics

 

Tyto webové stránky používají nástroj pro analýzu webu "Google Analytics", vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Účelem zadání je "obsah založený na potřebách" těchto webových stránek. Pod tímto pojmem rozumíme, že analyzujeme uživatelské chování návštěvníků na tomto webu, například abychom zjistili, která klíčová slova jsou použita k vyhledání a přístupu k této stránce ve vyhledávačích. Z protokolu zobrazovaných stránek můžeme také zjistit, které z námi nabízených informací jsou pro uživatele zvláště zajímavé, a co můžeme případně udělat, aby byly pro Vás atraktivní a přínosné. Analýza webových stránek nám dále především umožňuje odhalovat a odstraňovat chyby na internetových stránkách, například chybné odkazy.

 

Společnost Google používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analyzovat Vaše využívání těchto stránek. Informace vygenerované cookies o Vašem používání těchto webových stránek se obvykle odesílají na server Google ve Spojených státech a jsou tam ukládány. Upozorňujeme, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o nastavení anonymizace IP-adres, čímž dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru tak, aby byl zajištěn anonymní sběr uživatelských IP adres.   IP-Anonymizace.

 

Společnost Google použije shromážděné informace k vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k zobrazování reklam založených na předchozích návštěvách uživatele. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo jestliže třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.
My pomocí služby Google Analytics analyzujeme data z Google AdWords a Double-Click pro marketingové účely a případně zobrazujeme personalizované reklamy na jiných webových stránkách. Pokud si to nepřejete, můžete tuto službu deaktivovat prostřednictvím Správce nastavení reklam.   Deaktivovat nastavení manažera reklam.

 

Ukládání souborů cookies Google Analytics, Adwords a Double-Click můžete zabránit tím, že ve svém prohlížeči zablokujete použití souborů cookies touto doménou a odstraníte již dříve uložené soubory cookies. Můžete také zabránit sběru pomocí služby Google Analytics klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor Opt-Out-Cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě tohoto webu: Google Analytics deaktivieren.

 

Kromě toho je možné zabránit shromažďování údajů vygenerovaných cookies a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google a zpracovávání těchto údajů společností Google, když si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete aplikaci   Browser-Plugin

 

Zde naleznete další informace o   podmínkách využívání   a   ochraně osobních dat   ze strany Google Analytics.    

 

6.2 Používání remarketingu Google

 

Tento web používá funkci remarketingu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Tato funkce je určena k prezentaci zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v síti Google. Tzv. "cookie" je uložen v prohlížeči návštěvníka webových stránek, což umožňuje rozpoznat návštěvníka při přístupu na webové stránky, které patří do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy související s obsahy, které předtím návštěvník otevíral na webových stránkách využívajících funkci remarketingu Google.

 

Společnost Google avizuje, že v průběhu tohoto procesu neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud však přesto nechcete používat Remarketing Google, můžete jej zakázat provedením příslušných nastavení na  www.google.com. Případně můžete zakázat používání cookies pro inzerci založenou na behaviorálně cílené reklamě prostřednictvím reklamní síťové iniciativy podle pokynů na adrese   www.networkadvertising.org.

 

6.3 Používání Google Maps

 

Tyto webové stránky používají Google Maps k zobrazování map a vytváření příjezdových tras. Google Maps jsou provozovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že společnost Google, jeden z jejích agentů nebo třetí strany shromažďuje, zpracovává a používá údaje automaticky ukládané, stejně jako údaje Vámi zadané.

 

Smluvní podmínky služby Google Maps lze nalézt ve smluvních podmínkách služby Google Maps.

 

Podrobnosti naleznete v centru pro ochranu osobních údajů na adrese google.com: Transparentnost a možnosti volby, stejně jako Zásady ochrany osobních údajů.

 

6.4 Použití odkazů na Facebook

 

Na našich webových stránkách naleznete odkazy na stránky sociální sítě facebook.com, které provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Odkazy jsou rozpoznatelné na logu Facebook (v současné době: bílá "f" na modré dlaždici).

Pokud využijete odkazu na Facebook na našich webových stránkách, Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook shromažďuje, a proto Vás informujeme podle našich znalostí:

 

Využitím, resp. kliknutím na příslušný odkaz dostává Facebook informaci, že jste navštívili odpovídající stránku našeho webového profilu. Pokud jste přihlášeni na Facebook, může Facebook přiřadit návštěvu k Vašemu účtu na Facebooku. I pokud nejste registrovaným uživatelem Facebooku, stále existuje možnost, že společnost Facebook zjistí a uloží Vaši IP adresu.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, jakož i Vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany Vašeho soukromí, naleznete v   Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.  

 

6.5 Použití odkazů Twitter

 

Naše webové stránky obsahují odkazy na sociální síť twitter.com, kterou provozuje společnost Twitter, Inc., ul. Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Odkazy jsou označeny logem Twitter.

 

Pokud využijete tento odkaz na Twitter ze stránky našeho webu, Váš prohlížeč vytvoří spojení se servery Twitteru. Nemáme žádnou kontrolu nad množstvím dat, které Twitter shromažďuje. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů prostřednictvím služby Twitter, stejně jako Vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany Vašeho soukromí, naleznete v   Zásadách ochrany osobních údajů Twitteru.   

 

7. Změny ustanovení k ochraně osobních dat

 

Vyhrazujeme si právo na změnu našich postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí, jak to vyžaduje technický vývoj. V takových případech také upravíme naše zásady ochrany osobních údajů. Věnujte proto laskavě pozornost vždy aktuální verzi našich zásad ochrany osobních údajů.

 

8. Vlastní odpovědnost

 

Musíme Vás upozornit na to, že důvěrné informace nejsou šifrovány prostřednictvím webových stránek a/nebo e-mailových adres v nich obsažených. Vy sami jste zodpovědní za zaslání informací jako odesílatelé. Vezměte prosím na vědomí, že tato politika ochrany osobních údajů je nedílnou součástí naší webové stránky, stejně jako naší komunikace. Odesláním informací prostřednictvím této webové stránky nebo e-mailu souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Jako bezpečnější komunikační prostředek Vám nabízíme kontakt s námi prostřednictvím telefonu nebo poštou. Pokyny k šifrování e-mailů naleznete zde.

 

Buďte opatrní a přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro služby třetích stran, které používáte.

 

9. Právo na námitku

 

Máte kdykoli v budoucnu právo vyžádat si podrobnosti o informacích, které o vás shromažďujeme, požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání, či přenos k jiným subjektům. Kontaktujte nás prosím písemně na adrese: pme Familienservice GmbH, 10785 Berlín, Flottwellstrasse 4-5, Německo.

 

10. Otázky týkající se ochrany osobních údajů

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, je vám ochotně k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. 


Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 23. 5. 2018.
 

informace o nakládání s vašimi osobními údaji

Povinnost podle Obecného nařízení o ochraně údajů.

 

1. Poznámka na úvod

 

Následující body mají poskytnout veškeré informace, týkající se  Vašich osobních údajů. Zákonodárce určil, které informace jsou pro tento účel nezbytné. Každý, kdo se chce k této problematice dozvědět více informací, najde je v Obecném nařízení o ochraně údajů, v článcích 12 až 22 a 34. Znění nařízení o obecné ochraně údajů je k dispozici na internetu na adrese https://dsgvo-gesetz.de/. Máte-li další dotazy ohledně Obecného nařízení o ochraně údajů (dále GDPR), můžete kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu údajů a/nebo vedení společnosti.  

 

2. Co jsou osobní údaje?

 

Všechny informace vztahující se ke konkrétní nebo identifikovatelné osobě. Osoba je identifikovatelná, pokud ji lze identifikovat přímo nebo nepřímo. Toho lze dosáhnout například přiřazením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze/lokalitě, online identifikátoru nebo jednoho či více charakteristických znaků.


3. Základní informace

3.1 Kdo je odpovědný za zpracování mých osobních údajů?


Odpovědnost za zpracování osobních údajů nese:

 

pme Familienservice GmbH
Flottwellstr. 4-5, 10785 Berlin
Telefon: 030 26393570

 

3.2. Jak s ním mohu navázat kontakt?

 

pme Familienservice GmbH
Flottwellstr. 4-5, 10785 Berlin
Telefon: 030 26393570
Koordinátor ochrany dat: Lars Richter          
E-Mail: datenschutz@familienservice.de

 

3.3 Který úřad je zodpovědný za kontrolu a dodržování práv na ochranu osobních údajů?


Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
(Berlínský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodný přístup k informacím)
Friedrichstr. 219
Vstup pro návštěvy: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. patro)
10969 Berlin
Telefon: 030 13889-0
Telefax: 030 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de


3.4 Jak mohu kontaktovat pověřence k ochraně osobních údajů této společnosti?

 

Pověřencem k ochraně osobních údajů naší společnosti je Karl-Uwe Lüllemann.
K zastižení je na těchto kontaktech:
SK-Consulting Group GmbH
Osterweg 2; 32549 Bad Oeynhausen
E-Mail: datenschutz@familienservice.de


4. Další důležité informace

4.1 Proč tato společnost zpracovává moje osobní údaje a odkud pocházejí?


Zpracováváme osobní údaje, které od Vás obdržíme, abychom
  • Vám mohli dát k dispozici obsah našich webových stránek
  • mohli naše webové stránky optimalizovat
  • Vám mohli pravidelně zasílat informace (newsletter)
  • mohli zpracovat Vaši zakázku

 

4.2 Jaké moje osobní údaje, které jsem přímo neposkytl/a, jsou shromažďovány?


Pro optimalizaci webových stránek jsou využívány údaje, které Váš prohlížeč standardně předává:
  • IP-adresa (adresa, ze které odesíláte Vaši poptávku)
  • předchozí navštívená webová stránka  (HTTP referer)
  • požadované webové stránky nebo soubor dat
  • typ prohlížeče a jeho verze
  • použitý operační systém
  • použitý typ přístroje
  • čas přístupu

 

4.3. Proč smí společnost zpracovávat moje údaje?


Platný právní předpis k ochraně osobních údajů (= Nařízení o ochraně osobních údajů EU) dovoluje zpracování Vašich osobních údajů pro:
  • zpřístupnění obsahů webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (sjednávání smluv)
  • optimalizaci webových stránek, pokud máme oprávněný zájem a vycházíme z toho, že nemáte žádné závažné námitky (oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
  • zpracování osobních údajů v newsletteru se souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  • zpracování osobních údajů v kontaktním formuláři se souhlasem dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR


4.4. Pro jaké statistiky jsou využávány údaje, které můj prohlížeč předává?


Jsou vytvářeny následující anonymizované statistiky (= bez vztahu ke konkrétní osobě):
  • Počty návštěvníků: návštěvníci/e, relace, zobrazení stránek a vyhledávače-roboty
  • Chování návštěvníků: délka jednotlivých relací
  • Analýza webových stránek: vstupní stránky, výstupní stránky, chybné stránky, nejčastěji navštěvované stránky, stránky s vysokým počtem „odskoků", tj. opuštění webu hned po navštívení 1. stránky (bounce rate) a klíčová slova při vyhledávání
  • Výchozí stránky: Všechny výchozí a odkazované stránky
  • Poloha návštěvníků
  • Prohlížeče & systémy: Prohlížeče a jejich verze, provozní systémy a jejich verze

 

4.5 Kdo může získat moje údaje?


V rámci zpracování mohou být Vaše údaje předány:

  • osobám uvnitř naší společnoti, které se přímo podílejí na zpracování údajů
  • provozovatelům služeb, kteří jsou smluvně vázáni s povinností zachovávat mlčenlivost a  provádět dílčí úkoly zpracování dat
  • externím společnostem, je-li to nutné. Příkladem jsou poskytovatelé poštovních služeb pro doručování dopisů

 

4.6 Budete moje osobní údaje předávat do zemí mimo Evropskou unii?
Toto nemáme v plánu.

 

4.7. Jak dlouho budete ukládat moje údaje?


Ukládáme Vaše údaje po dobu, kdy je potřebujeme, abychom dosáhli účelů, zmíněných v bodě 4.1.
Existují však právní předpisy (např. Daňový zákoník, § 147), které vyžadují, abychom uchovávali některé dokumenty po dobu šesti nebo deseti let. Po uplynutí předepsané doby uchovávání budou nepotřebné osobní údaje vymazány.

 

4.8. Musím dát svoje údaje k dispozici?


Z důvodů uvedených v bodě 4.1 je třeba, abyste nám poskytli své osobní údaje. Bez dobrovolného uvedení osobních údajů není možný žádný kontakt ani zasílání newsletterů. Pro uzavření a provedení smlouvy s Vámi je to naprosto nezbytné a také zákonem předepsané. V případě neposkytnutí údajů s Vámi nemůžeme uzavřít smlouvu.
S případnými stížnostmi se můžete vždy obrátit na příslušný kontrolní úřad. Pro naši společnost je příslušný úřad uveden v bodě 3.3..
Máte právo na soudní přezkoumání podle článku 78 GDPR proti kontrolnímu úřadu a podle článku 79 GDPR proti naší společnosti.

 

4.9. Automatizované rozhodování/profilování
Automatizované rozhodování/profilování není prováděno.


5. Jaká mám práva?

5.1 Poznámka k Vašim právům


Jako subjekt osobních údajů máte mimo jiné následující práva podle Obecného nařízení o ochraně údajů (dále jen "práva subjektů údajů"):

 

5.2 Právo na informace (podle článku 15 GDPR)


Máte právo požadovat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje nebo ne. Pokud zpracováváme osobní informace od Vás, máte právo se dozvědět
  • proč zpracováváme osobní údaje (viz také bod 4.1);
  • jaké údaje o Vás zpracováváme;
  • jaký typ příjemců dostává nebo by měl dostávat Vaše osobní údaje (viz také bod 4.3);
  • jak dlouho osobní údaje ukládáme; není-li možné poskytnout informace o době uchovávání, musíme Vás informovat o tom, jak bude určena doba uchovávání (např. po uplynutí zákonných lhůt uchovávání - viz také oddíl 4.7);
  • že máte právo na opravu a vymazání údajů, které se Vás týkají, včetně práva na omezení zpracování a/nebo možnosti námitky (viz také body 5.2, 5.3 a následující);
  • že máte právo podat stížnost u kontrolního úřadu;
  • odkud pocházejí Vaše údaje, pokud jsme je nezískali přímo od Vás;
  • zda Vaše data budou použita k automatizovanému rozhodování, a pokud ano, na jaké logice je rozhodnutí založeno a jaký dopad a rozsah může mít automatizované rozhodování pro Vás;
  • zda jsou Vaše osobní údaje předávány do země mimo Evropskou unii, a pokud ano, na základě jakých záruk je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních dat u příjemce údajů;
  • že máte právo požadovat kopii Vašich osobních údajů. Datové kopie jsou vždy poskytovány v elektronické podobě. První kopie je bezplatná, další kopie mohou být poskytnuty za přiměřený poplatek. Kopie může být poskytnuta pouze v případě, že nejsou dotčena práva jiných osob.

 

5.3 Právo na opravu údajů (podle článku 16 GDPR)


Máte právo nás požádat o opravu údajů, pokud jsou nesprávné a/nebo neúplné. Toto právo zahrnuje také právo vyplňovat doplňující výkazy nebo sdělení. Oprava a/nebo doplnění musí být provedeno bez zaviněné prodlevy.

 

5.4 Právo na vymazání osobních údajů (podle článku 17 GDPR)


Máte právo požadovat od nás vymazání Vašich osobních údajů, pokud
  • osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromažďovány a zpracovávány;
  • údaje byly zpracovány na základě Vašeho souhlasu a odvolali jste svůj souhlas; toto však neplatí, pokud existuje jiný zákonný souhlas pro zpracování údajů;
  • jste podal/a námitku proti zpracování údajů, jejíž právní oprávnění je v takzvaném "oprávněném zájmu" (podle čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f); k vymazání však nemusí dojít, pokud existují přednostní oprávněné důvody pro další zpracování;
  • máte námitky proti zpracování dat pro účely přímého marketingu;
  • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • se jedná o osobní údaje dítěte shromážděné pro služby informační společnosti (= elektronická služba) na základě souhlasu (v souladu s čl. 8 odst. 1 GDPR)

Právo na vymazání osobních údajů neexistuje, pokud
  • je právo na svobodu projevu a informace v rozporu se žádostí o výmaz;
  • je zpracování osobních údajů nutné pro

o splnění zákonné povinnosti (např. zákonných požadavků na uchovávání),
o plnění veřejné úkolů a zájmů podle platných právních předpisů (včetně ochrany "veřejného zdraví") nebo
o pro archivační a/nebo výzkumné účely;
    • pokud jsou osobní údaje požadovány k uplatňování, výkonu nebo obraně právních    nároků.
Vymazání musí být provedeno okamžitě (bez zaviněné prodlevy). Pokud byly osobní údaje od nás zveřejněny (např. na internetu), musíme zajistit, pokud je to technicky možné a přiměřené, aby ostatní zpracovatelé dat byli také informováni o žádosti o vymazání, včetně odstranění odkazů, kopií a/nebo replikací.

 

5.5 Právo na omezení zpracování údajů (podle článku 18 GDPR)

 

Máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů v následujících případech:

  • Pokud jste zpochybnili správnost svých osobních údajů, můžete nás požádat, aby nebyly Vaše údaje po dobu trvání kontroly správnosti jinak používány, a proto je jejich zpracování omezené.
  • V případě neoprávněného zpracování údajů můžete požádat o omezení používání údajů namísto vymazání údajů.
  • Pokud Vy potřebujete své osobní údaje pro zjištění, výkon nebo obhájení právních nároků, ale my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, můžete nás požádat o omezení zpracování pro účely soudních sporů;
  • Pokud jste podali stížnost/vznesli námitku (podle čl. 21 odst. 1 GDPR) proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji  (viz také bod 5.7), a zatím není jasné, zda naše zájmy na zpracování Vašich údajů převažují nad Vašimi zájmy, můžete požadovat, aby Vaše údaje po dobu trvání šetření nebyly používány pro jiné účely a jejich zpracování je tím omezeno.

Osobní údaje, jejichž zpracování bylo omezeno na Vaši žádost, mohou být uchovávány s výhradou pouze
  • s Vaším souhlasem,
  • k uplatňování, provádění nebo obhajování právních nároků,
  • k ochraně práv jiných fyzických nebo právnických osob, nebo
  • být zpracovávány z důvodů důležitého veřejného zájmu

 

5.6 Právo na přenositelnost údajů (podle článku 20 GDPR)

 

Máte právo požadovat údaje, které jste nám poskytli, v běžném elektronickém formátu (např. jako dokument PDF nebo Excel).
Můžete nás také požádat, abychom tyto informace předali přímo jiné (prostřednictvím konkrétní) společnosti, pokud je to pro nás technicky možné.
Podmínkou pro to, že Vám toto právo náleží, je skutečnost, že zpracování probíhá na základě souhlasu nebo při plnění smlouvy (viz bod 4.2) a je prováděno pomocí automatizovaných postupů.
Výkon práva na přenositelnost údajů neomezuje práva a svobody jiných osob.
Pokud uplatníte právo na přenositelnost dat, máte nadále právo na vymazání dat podle článku 17 GDPR.

 

5.7. Právo vznést námitky proti některým typům zpracování údajů (podle článku 21 GDPR)
Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány za účelem výkonu veřejného zájmu nebo oprávněných zájmů (viz bod 4.2), můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Musíte nám vysvětlit důvody pro Vaši námitku, které vycházejí z Vaší konkrétní situace. Mohou to být např. mimořádné rodinné okolnosti nebo oprávněný zájem na utajení.
V případě námitek se zdržíme jakéhokoli dalšího zpracování Vašich údajů pro účely uvedené v bodě 4.1, kromě situací, kdy
  • existují přesvědčivé, legitimní důvody pro zpracování údajů, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo
  • je zpracování nezbytné pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků.
Můžete kdykoli vznést námitky proti používání Vašich údajů pro účely přímého marketingu; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. V případě námitky již nesmíme nadále Vaše údaje využívat pro účely přímého marketingu.

 

5.8 Zákaz automatizovaného rozhodování/profilování (podle článku 22 GDPR)

 

Rozhodnutí z naší strany, která mají pro Vás právní důsledky nebo která Vás významně znevýhodňují, nesmí být založena pouze na automatizovaném zpracování osobních údajů. To zahrnuje i profilování. Tento zákaz se nevztahuje na automatizované rozhodnutí v případě, že
  • je vyžadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi,
  • vyplývá ze zákonných předpisů, jestliže tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k ochraně Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, nebo
  • probíhá s Vaším výslovným souhlasem.
Rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (= citlivá data) jsou přípustná pouze pokud jsou založena na
  • Vašem výslovném souhlasu nebo
  • existuje značný veřejný zájem na zpracování
a byla přijata přiměřená opatření na ochranu Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.


5.9 Výkon práv subjektu údajů

 

Chcete-li uplatnit práva dotčených osob, kontaktujte kancelář uvedenou v bodě 3.2. Žádosti podané elektronicky jsou zpravidla elektronicky zodpovězeny. Informace, sdělení a opatření, která mají být poskytována v rámci GDPR, včetně "výkonu práv subjektu údajů", jsou zpravidla poskytována zdarma. Pouze v případech zjevně neopodstatněných nebo nadměrných žádostí máme právo vybírat odpovídající poplatek za zpracování nebo se zdržet jednání (v souladu s čl. 12 odst. 5 GDPR).
Pokud existují důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme od Vás požadovat další informace pro identifikační účely. Není-li identifikace možná, máme právo odmítnout vyřízení Vaší žádosti. Budeme Vás informovat odděleně – pokud je to možné - o chybějící možnosti identifikace (viz čl. 12 odst. 6 a článek 11 GDPR).
Žádosti o podání a poskytnutí informace jsou obvykle zpracovávány okamžitě, do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, pokud je to nezbytné s ohledem na složitost a / nebo počet žádostí; v případě prodloužení lhůty Vás budeme informovat o důvodech zpoždění do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Pokud bychom neměli začít vyřizovat Vaši podanou žádost, budeme vás neprodleně informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti o důvodech a informovat o možnosti podat stížnost u kontrolního úřadu nebo požádat o soudní opravný prostředek (viz čl. 12 odst. 3 a 4 GDPR).
Upozorňujeme Vás, že Vaše práva subjektu údajů můžete uplatnit pouze v rámci legislativních opatření Unie nebo členských států k omezení nebo vymezení rozsahu povinností a práv (čl. 23 GDPR).

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně