1. Srdce a porozumění - nás vedou.                                                                                                                                                                            V   srdci se zrodil nápad nabízet sociální služby také v oblasti soukromého sektoru. Dnes je realizujeme    s cílem oboustranného zisku. Pracujeme srdcem a s   porozuměním na podpoře našich klientů v emocionálních oblastech a odhalujeme a podporujeme ekonomický potenciál naší společnosti, což vede k   všestrannému profitu.


  2. Flexibilita - je naše síla.                                                                                                                                                                                          Reagujeme pružně na přání našich zákazníků a nalézáme efektivní a užitečná řešení. Od našich zaměstnanců požadujeme odhodlání, píli a ochotu a zároveň jim nabízíme široké možnosti pro sladění pracovního a soukromého života.
  3. Respekt - určuje naši práci.                                                                                                                                                                                    Úcta a respekt formuje naše jednání se zákazníky i s   našimi kolegy. Proto očekáváme, že naši klienti a naši partneři budou jednat se vzájemným respektem. Respektujeme soukromý život a životní styl, jakož i individuální potřeby a nadání lidí, kteří nám důvěřují.
  4. Další rozvoj - je naším cílem.                                                                                                                                                                                  Jsme zodpovědní za neustálý vývoj našich služeb. Tím podporujeme rozvoj našich zákazníků a naší společnosti. Podporujeme naše lidi a talenty a tím pomáháme kvalitě našich služeb, které nabízíme zákazníkům. Dáváme našim zaměstnancům svobodu a odpovědnost za profesní a osobní rozvoj.
  5. Důvěra - je základem naší práce.                                                                                                                                                                            Očekáváme plnou důvěru a spolehlivost od našich zaměstnanců a našich partnerů, přičemž jim to samé nabízíme jako zaměstnavatel. Pěstujeme důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky i kolegy prostřednictvím transparentnosti a diskrétnosti.
  6. Rozmanitost - žijeme rozmanitě, protože to zaručuje náš úspěch.                                                                                                                        Respektujeme rozdíly a vědomě podporujeme rozmanitost v naší společnosti. Chceme aktivně přispět k tomu, aby rozmanitost byla chápána jako smysluplná a prospěšná. Společně chceme žít a prohlubovat tyto hodnoty v naší rostoucí společnosti a v měnící se kultuře.
  7. Profesionalita - odlišuje nás.                                                                                                                                                                                  Nabízíme profesionální řešení. Vyvíjíme vysoce kvalitní koncepty v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a v   oblasti diverzity, implementujeme je na trh práce a prostřednictvím našich klientů je zpřístupňujeme stále širší veřejnosti.

 

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně