ELDERCARE

                          Péče o seniory a nemocné v rodině

 

Nejen děti potřebují naši pomoc. Téměř v každé rodině jsou to i starší rodiče, nemohoucí prarodiče, nemocný partner nebo partnerka. Zejména akutní péče může způsobit v našem profesním i osobním životě menší zemětřesení. Právě v těchto situacích Vás chceme doprovázet, poskytovat informace na jednom místě a odpovídat na Vaše otázky.

 

Nabízíme podporu a poradenství z jedné ruky:

 • zmapování aktuální situace v rodině a individuálních potřeb klienta
 • varianty řešení péče
 • informace o dostupných pečovatelských a asistenčních službách, denních stacionářích, respitní a rehabilitační péči
 • výběr vhodného pobytového zařízení pro seniory, zařízení pro klienty se speciálními potřebami, hospiců aj. v místě bydliště
 • zprostředkování kontaktů a podmínek přijetí
 • možnosti finančního řešení a státních příspěvků na péči
 • kontakty na dostupné půjčovny pomůcek

 

 

box
Jak pracujeme
 • flexibilně
 • diskrétně
 • kvalitně
 • individuálně