Zkoušky

Společnosti pme Familienservice, s.r.o. byla v roce 2013 udělena autorizace MPSV k provádění zkoušek pro tyto odborné profesní kvalifikace:

 Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)
• Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M)

 

Zájemci o získání kvalifikace se mohou ke zkoušce přihlásit přímo nebo se na ni připravit na některém z našich nabízených kurzů včetně kurzu rekvalifikačního.

 

Jak zkouška probíhá?

Každá kvalifikace má svůj kvalifikační standard a hodnoticí standard. Kvalifikační standard říká, co má uchazeč umět, tj. jaké má mít znalosti a dovednosti. Hodnoticí standard říká, jak se tyto znalosti/dovednosti budou zkoušet.

Okruhy znalostí, které budou v průběhu zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) ověřovány naleznete zde.

 

Podmínkou účasti na zkoušce pro námi zkoušené kvalifikace je dosažení 18 let věkuminimálně základního vzdělání a být bez logopedické vady.


Samotná zkouška probíhá před dvoučlennou komisí, trvá přibližně 2,5 – 4 hodiny a skládá se z ústního, písemného i praktického přezkoušení. Doba na přípravu je 15 minut.

Další informace o jednotlivých kvalifikacích naleznete na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací

 

 

Kolik zkouška stojí?

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) je:
5.200,- Kč (pro absolventy Kurzů profesní kvalifikace poskytujeme slevu 25%)

Poplatek za zkoušku je nutno uhradit nejpozději 7 dní před konáním zkoušky.
 

Kde se zkouška koná?

Zkoušky se konají v prostorách pme Familienservice, s.r.o., Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

mapa

 

Kde najdu aktuální termíny zkoušek?

Aktuálně vypsaný termín zkoušky: čtvrtek 15. října 2020 v Praze

Následující termíny: -

 

V případě, že není vypsán žádný aktuální termín a o zkoušku máte zájem, napište nám na naši e-mailovou adresu informace@familienservice.

 

Jak se přihlásit?

Napište nám na e-mailovou adresu: informace@familienservice.cz.

Obdržíte přihlášku, kterou vyplněnou, podepsanou a oskenovanou pošlete zpět na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na adresu: Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8 – Karlín. 

 

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně