Témata pro zaměstnance a týmy


Balance: udržení rovnováhy – jak zvládnout non stop maraton

 

1. Work-Life-Balance: Šance a strategie ve 24 hodinovém provozu
Jak zvládají zaměstnanci/kyně udržování hranic mezi profesí a osobním životem? Seminář poskytuje přehled různých konceptů a bitevních polí v oblasti WLB.

Účastníci zjistí, kde jsou jejich současné priority a jak přiblížit realitu vlastním přáním.


2. Aktivní rodinný management: Udržení rovnováhy mezi profesí a osobním životem
Aby člověk zůstal zdravý, musí se naučit držet kormidlo pevně v ruce i přes rychlé změny a neustálý nárůst objemu práce. Účastníci se mohou seznámit s možnostmi a cestami, jak úspěšně proplouvat se svou loďkou života mezi profesí a osobním životem a kde čerpat sílu pro každodenní strategii.


3. Setkání se stresem: Zdravé hospodaření s časem - (klasický timemanagement)
Nejdůležitější a nejefektivnější procesy při hospodaření s časem, praktické vyzkoušení, využití a nasazení v praxi. Jak si vybudovat hranice v prevenci vzniku a setrvávání ve stresu.


4. Můj individuální Timemanagement
Nová svěží metoda pro ty, které již seznamy to-do nemohou ani vidět, protože je víc stresují než jim pomáhají? Nesouvisí to náhodou právě s problémem, jak se vám daří kombinovat a oddělovat profesní a soukromou oblast svého života? Na tomto semináře dostanete tipy a metody na míru vašim požadavkům a potřebám. Cílem je, aby si každý účastník/ce sestavil vlastní postup a metody, jak mít konečně čas!


Care – spolehlivě obstát v síti rolí

 

1. Moje volno a jejich bezmoc: Jak projít změnou rolí s chladnou hlavou
Seminář je kombinací poradenství a workshopu s výměnou vlastních zkušeností s péčí o seniory a nemocné v rodině, s jejich dopadem na naši práci a vlastní rodiny. Skutečnost, že se i ostatní potýkají s nedostatkem času, omezeními vlastních potřeb, špatným svědomím, nedostatkem sociálních kontaktů může člověka uklidnit i posílit. Cílem je seznámit se s osvědčenými řešeními péče, začít se cíleně starat o sebe jako pečující osoba a vědět, co je podstatné při péči a na co si dát pozor při práci v týmu.

 

2. Prevence znamená být vždy o krok napřed: Společně vyjít naproti stárnutí
Seminář odpovídá na konkrétní otázky: Jaké právní kroky je třeba v péči o pra/rodiče učinit a kdy? Vyžaduje statut „pečující osoby" přímou péči o seniora nebo ji může vykonávat někdo jiný? Jak mohu přispět k tomu, aby zůstali pra/rodiče duševně i fyzicky fit co nejdéle? A jak rozeznám, co opravdu potřebují – podle jakých signálů? Co když se nedají skloubit očekávání mých rodičů s mým pracovními povinnostmi? Problémy známe, otázky také. Je třeba je včas probrat se všemi zúčastněnými. Ať nás nezaskočí případy nouze, které nejvíce stresují a zatěžují právě pracující.


3. Když kávovar zavolá: Inteligentní bydlení ve stáří
Účastníci/ce se seznámí s přehledem opatření, která aktivně pomáhají splnit přání seniorům, být co nejdéle soběstační. Promyšlené úpravy bytu, chytré asistenční systémy, pomůcky a tipy udělají ze „sladkého domova" bezpečný domov.


Change – jak pružně reagovat na změny

 

1. Tajná zbraň = mix generací: Úspěšně růst spolu!
V dobrém týmu se stírají věkové rozdíly, jak prokázali odborníci. Jak využít cíleně tuto skutečnost? Seminář nabízí detektivní pátrání v týmech: Co nám pomáhá být úspěšní ve vícegeneračním týmu? Jaká jsou rizika a nástrahy a jak využít mix generací k tomu, abychom byli ještě úspěšnější a zůstali mladí?


2. Jasná komunikace: Tváří v tvář se nedá zmizet
Při práci v týmu je dobrá komunikace nutná pro dobré spolužití a úspěch ve společné práci. Umět dobře komunikovat znamená nejen umět jasně a otevřeně sdílet své názory a přání, ale také umět naslouchat druhým a akceptovat jejich názory.


3. Ochranná zóna zdravého sobectví: Selfmanagement ve VUCA světě
Náš svět je rychlý, komplexní, nejistý (VUCA). Ani nejpřesnější plánování nefunguje, kultura naléhavosti a tlaku likviduje všechny seznamy priorit a metody klasického timemanagementu už nefungují. Víme to, vidíme to a stále znovu si dáváme předsevzetí, že se nebudeme tolik stresovat a vyvážíme rozumně nároky na náš profesní a soukromý život. Potřebujeme nové kompetence pro posílení zdravého sobectví – ve čtyřech krocích.

 

4. Paralely mezi světem VUCA a diverzitou
V současné době, kdy jsou včerejší novinky již standardní praxí zítřka, prožíváme neustále situace, které se vyznačují nejednoznačností, nejistotou a neúplnými informacemi. Žijeme v tzv. světě VUCA. Rozliční lidé přinášejí rozdílné názory, kulturně podmíněné rozdíly, odlišné struktury, neočekávané chování a reakce. To je diverzita v praktickém životě.


5. Citrony a vězení! Podvědomé předsudky v každodenním životě firmy
Ať již při výběru nového spolupracovníka, při hodnocení kolegyně nebo při spolupráci s kolegou – ve všech těchto situacích se necháváme vést nevědomými myšlenkovými vzorci. Během semináře máte možnost uvědomit si tyto vzorce, prozkoumat je, stát se citlivějšími proti škatulkování a neoprávněným vlastním interpretacím. Cílem je získat větší citlivost a kompetence, které se budou hodit ve všech životních oblastech.


6. Ovocný salát a tučňáci – Trénování diverzity
Ve světě globalizace a přistěhovalců, setkávání až 5 generací na jednom pracovišti a narůstající individualizace je diverzita každodenní realitou. V pestré škále rozdílů hrají důležitou roli hodnoty, přístupy a postoje. Jak ovlivňuje firemní kultura souhru rozdílů? V čem mají být vedoucí pracovníci vzorem a co závisí na všech zaměstnancích? Jaké schopnosti a silné stránky potřebuje jednotlivec, aby uměl vycházet s odlišnými lidmi a životními koncepty?


7. Komunikace na míru
V týmu se setkávají nejen různé komunikační typy osob, ale i různé hodnotové systémy. Nedorozumění a občas i předsudky jsou předem naprogramovány. Zejména pro práci virtuálních týmů je jasná komunikace důležitým předpokladem pro úspěšnou spolupráci a dobré soužití na pracovišti. Jak by mohla vypadat „Pravidla slušného chování" budoucnosti?

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně