Témata pro vedoucí pracovníky


Balance: udržení rovnováhy - jak řídit non stop maraton

 

1. Work-Life-Balance: Aktivně vyvažovat a stabilizovat

Seznámení s různými koncepty a oblastmi působnosti Work-Life-Balance, zařazení do kontextu HR managementu firmy. Kromě osobní rovnováhy jde o praktické řešení otázek, jak mohou vedoucí pracovníci/ce při každodenní činnosti podporovat své spolupracovníky/ce při harmonizaci jejich profesního a osobního života.

 

2. Konflikt - management: Jak profesionálně rozeznat a (vy)řídit konflikty?

Hlubší rozbor základních principů komunikační psychologie podle modelu F. Schulze von Thuna. Účastníci a účastnice si rozšíří schopnost vnímání a pochopení příčin a dynamiky konfliktních situací na pozadí psychologie konfliktu. Komunikační metody a techniky jsou představeny a prakticky procvičovány za účelem cíleného jednání
v konfliktních situacích.


Care: mnoho rolí – jedno pevné lano!

 

1. Práce versus péče: Problém jednotlivce nebo téma pro vedení?
Seminář pomáhá zvýšit vnímavost vedoucích pracovníků při skloubení odpovědnosti za úspěch firmy a zároveň soudržnosti v týmu. Radí, jak podpořit spolupracovníky/ce při péči o jejich blízké a při zvládání více rolí najednou. Cílem je povzbudit vedoucí pracovníky k pragmatickému přístupu, vidění širších souvislostí. Příklady dobré praxe ve firmách ke snížení zátěže.


2. Péče o pracovní klima: Jak rozpoznat včas zátěž u pečujících spolupracovníků/, jak je oslovit a podpořit v týmu?
Včasným rozpoznáním zátěže u spolupracovníků lze zabránit přetížení a pomoci otevřené ventilaci problémů v týmu...

 


Change – jak provést zaměstnance změnami

 

1. Ageless: Kvalitní vedení pro všechny generace
Jak vyhovět stylem řízení všem generačním skupinám? Bližší pohled na různé generační skupiny v týmech, jejich slabé i silné stránky a motivace k optimálnímu využití a rozvíjení jejich schopností v týmu.


2. Leadership 4.0. Vize a motivace
U vedoucích pracovníků jsou dnes požadovány zcela nové kompetence a schopnosti. „Lidský přístup", tj. od člověka k člověku, je vyžadován stále častěji a lépe hodnocen. To vyžaduje změnu stylu vedení a vedoucí pracovníky, kteří jdou dál než jen ke kontrole úkolů a měsíčnímu hodnocení výkonů. Vedení budoucnosti je vedení s jasnou vizí, schopností motivovat, podporovat kreativitu a v neposlední řadě vede týmy k hodnotné spolupráci.


3. People Side of Change: Všechno j(d)e jinak!
Jen výjimečně doprovází zaměstnance/kyně při zavádění změn ve firmě Change- Manager nebo firemní kouč. Tento úkol většinou zůstává na vedoucích pracovnících. Proto je dobré mít základní povědomí o působení změn na člověka, o významu komunikace a rozeznání motivačních typů a umět si poradit se změnami v týmu sám/a.


4. Komunikace na míru
Kterým komunikačním cestám dáváte přednost? Jsou to jednání tváří v tvář, telefonní hovory, emaily, chat, skype, WhatsApp nebo videokonference? A jak to vypadá ve vašem týmu? Každý dává přednost něčemu jinému a tak vznikají nedorozumění, nejasnosti, předsudky i napětí mezi členy týmu i mezi vedením a týmem. Jasná komunikace je přitom předpoklad dobrých vzájemných vztahů i úspěchů v práci. Na co si jako vedoucí pracovník musím dát pozor? A je používání nových komunikačních technik vždy nutné?

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně