Dagmar Najbrtová

 

Po téměř dvaceti letech práce novinářky a překladatelky jsem zatoužila po radikální změně. Proto jsem se v roce 2008  setkala s Darinou Doubravovou, která hledala členy nového týmu společnosti pme Familienservice v Praze.  Její entuziasmus byl nakažlivý a myšlenka podpory zaměstnanců ze strany zaměstnavatele ve všech oblastech a fázích života mi připadala smysluplná, navíc na českém trhu zcela nová.

Začala jsem se orientovat na přímou práci s lidmi a spolupracovat na pilotním projektu. Absolvovala jsem výcvik v telefonní krizové intervenci a praxi na Pražské lince důvěry i na lince pro onkologické pacienty.
Poskytovala jsem osobní i telefonické poradenství zaměstnancům našich firemních klientů při péči o starší a nemocné členy rodiny. Současně jsem koordinovala činnost projektu zaměřeného na kvalifikaci chův pro děti a návrat rodičů/žen z mateřské dovolené na trh práce. Protože jsme od začátku přizpůsobovali naše služby aktuálním potřebám našich klientů, působila jsem také jako lektorka odborných seminářů na různá témata, reflektující sdílenou problematiku na lince (prevence stresu, burnout, domácí péče o seniory a nemocné, trénování paměti, závislosti aj).

Práce v týmu pme Familienservice mne naplňuje, inspiruje a motivuje.
I samotná práce na asistenční lince je společným úsilím a obohacením pro obě strany. Doprovázíme každého volajícího při hledání jeho vlastního řešení v aktuální situaci a v kontextu jeho osobní jedinečnosti. On nebo ona zároveň pomáhá nám rozvíjet naše zkušenosti a kvalitu našich služeb. A proto chci povzbudit každého z vás: Nezůstávejte se svými starostmi sami!

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně