​​​​Když se změní životní podmínky, např. rozvod nebo nemoc,  obvykle to také ovlivní finanční situaci rodiny.   Jak můžete na tyto změny adekvátně reagovat? Jaké jsou možnosti udržení úrovně spotřeby i přes snížený příjem?   Co dělat, když jste například zadlužení?

Nadměrné  zadlužení zaměstnance často velmi stresuje, není koncentrovaný a tak mohou sobě nebo i svým kolegům způsobit nehodu nebo úraz. Doporučujeme zaměstnancům, kteří ztratili přehled o svých financích, a těm, kteří chtějí rozumět svému rodinnému hospodaření.

 

Oblasti poradenství:

  • Občanské právo – např. nájem a pronájem, spotřebitelská problematika, smlouvy, reklamace...
  • Finanční, dluhová a rozpočtová problematika – např. rodinné rozpočty, splátkové kalendáře, exekuce, „osobní bankrot“…
  • Rodinné právo – např. vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem, rozvodové a porozvodové spory…

 

Přehled služeb:  

Poradenství při insolvenci

Telefonické a osobní poradenství od týmu odborníků

Kompetentní a důvěrné poradenství v otázkách plánování rozpočtu

Podpora při plánování potenciálních úspor

Podpora při hledání dlouhodobých možností oddlužení a jejich implementace

V případě potřeby rada   právníka

Školení zaměstnanců v oblasti posílení finanční gramotnosti

 

Váš profit:

Zamezení exekucí a insolvence

Zajištění výkonu zaměstnanců

Udržení si Vašich zaměstnanců

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně