Ochrana životního prostředí

 

Aby byla společnost důvěryhodná, vyžadují se nejen spravedlivé pracovní podmínky, orientace na zákazníka a vysoká kvalita: Skutečně moderní společnost se vyznačuje odpovědným jednáním a aktivní ochranou životního prostředí. Skupina Familienservice Group zakotvila témata udržitelnosti a ochrany životního prostředí v prohlášení o poslání společnosti. Chceme zohlednit ekologické aspekty v naší každodenní práci a povzbuzovat naše zaměstnance, aby se sami aktivně angažovali v oblasti ochrany životního prostředí. Za účelem naplnění naší odpovědnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a lepší koordinace mnoha dobrých nápadů našich zaměstnanců jsme na začátku roku 2009 založili pracovní skupinu „Ochrana životního prostředí a udržitelnost“. Spolupracuje s produktovými a lokálními manažery na vývoji konkrétních cílů pro environmentální management zaměřený na budoucnost, kde se soustředíme na následující oblasti činnosti:  energie, papír, kancelářské potřeby, recyklace odpadu a voda.

 

                                                 Diverzita

Srdce a mysl nás vedou a určují naši firemní kulturu, rozmanitost a inkluzi. Vážíme si a podporujeme jedinečnosti každého zaměstnance. Pouze pokud využíváme a podporujeme rozmanitost, můžeme být ekonomicky úspěšní a dodržovat naši společenskou odpovědnost. To platí jak pro náš tým, tak pro naše klienty i obchodní partnery. Rozmanitost je základním kamenem žijící a prosperující společnosti. 

 

1. Pohlaví:

pme Familienservice podporuje všechny, muže i ženy v jejich individuálním slaďování pracovního a soukromého života. Kromě toho je naše společnost, jako firma se silným zaměřením na ženy, odhodlána zvýšit zapojení mužů do sociální oblasti.  

 

2. Etnický původ a národnost

Interkulturní, fér a otevřené prostředí. Familienservice se považuje za otevřeného interkulturního zaměstnavatele. Najdete zde lidi mnoha různých národností a různého původu.

 

3. Náboženství a víra

Jsme tolerantní ke všem náboženstvím, pokud jsou dodržována lidská práva zakotvená v základním listině práv a svobod. Familienservice jako zaměstnavatel podporuje praktikování náboženství. Otevřenost pro nás také znamená, že se nikdo nemusí stydět za své vlastní náboženství.

 

4. Sexuální orientace

pme Familienservice vytváří atmosféru, ve které může každý otevřeně a bez strachu z diskriminace nebo nedostatečného porozumění jednat v souladu s vlastní sexuální orientací. Ve všech oblastech společnosti sdílejí tuto otevřenost jak zaměstnanci, tak naši zákazníci.

 

5. Věk / generace

pme Familienservice se vždy snaží obsadit své zaměstnance na základě jejich dovedností a schopností. Rovněž se bere v úvahu, že se jejich schopnosti a dovednosti mohou měnit v různých fázích nebo životních situacích. Naším cílem je objevovat a rozvíjet silné a talenty jednotlivého zaměstnance v kontextu personálního rozvoje a vedení, aby mohli naši zaměstnanci pracovat po celou dobu zdravým, motivovaným a angažovaným způsobem. Zaměstnáváme kolegy v důchodovém věku.     

 

6. Invalidita

pme Familienservice umožňuje lidem se zdravotním postižením nebo omezením soustředit se na jejich speciální schopnosti a potenciál, zapojit se a rozvíjet se. V případě potřeby se zajistí vhodná forma práce a pracovní doby nebo se optimalizují pracovní procesy tak, aby byla zajištěna zaměstnatelnost postižených.

 

box
Jak pracujeme
  • flexibilně
  • diskrétně
  • kvalitně
  • individuálně